Yrkearkiv

Juridiska översättningar

Att översätta språk till ett annat kräver god insikt i båda språken, det kräver även kunnande om ämnet i fråga. Det handlar om uttryck och förhållningssätt, för området specifika termer liksom en viss jargong. Ordet ikon betyder

Hur du lockar nya kunder till din salong

Vill du locka fler kunder att gå genom dörren till din salong eller till ditt spa? Du kanske vet själv att ditt spa eller din salong är helt finemang och att alla som tog del av dina

Att handla på nätet

Det finns nog ingen människa i landet som inte känner till att man kan handla på nätet sedan många år tillbaka. Internet är fantastiskt på så sätt! Det smidiga med hela konceptet är just att man sitter

Hitta rätt kläder för mässan

Mässor är ett fantastiskt sätt att komma i kontakt med kollegor, nya och gamla kunder liksom för att över huvud taget visa vem man är, vad man står för och vad ens företag kan erbjuda. Idag pågår

Effektivisera och säkerställ era arbetsflöden

Kommunikation på arbetsplatsen För att arbetsplatsen och verksamheten skall fungera optimalt behövs kommunikation mellan samtliga anställda på alla nivåer inom företaget, organisationen eller bolaget. En platt organisation där kommunikationsvägarna är korta, effektiva och tydliga efterfrågas alltmer i

Intranote för smidiga lösningar

Intranote står för kunskap. Det är viktigt att alla anställda är insatta och har ett bra system för de mest enkla saker i en verksamhet, men som ändå är så viktiga.

Kontorslokaler till uthyrning i Sverige

Tittar man på nätet så kan man hitta alla möjliga kontorslokaler för uthyrning i Sverige. De flesta ligger helt naturligt i storstaden men det intressanta är att det kan finnas en förändring som är på gång i

Allt om CRM

Customer Relationship Management, mest känt som akronymen CRM, handlar om att vårda sina kunder. I CRM ingår försäljning, analys, rapportering, kundsupport, ärendehantering med mera. Flera experter brukar dock hävda att man bör se CRM om en heltäckande