CBD oljans biverkningar

Det är inte bara positiva effekter som CBD oljan har, utan det finns vissa kända biverkningar med att förtära cannabinoid som droppar eller kapslar varje dag. Men biverkningar är på inget sätt livsfarliga och påverkar inte de fysiologiska parametrarna så som temperaturen i kroppen, hjärtats slag eller blodtrycket om doseringen av oljan följs. Läs mer här.

Blir man behandlad av någon typ av sjukdom och får medicin för denna, ska man informera sin doktor om att man tar doser av cannabinoider. Detta för att undvika att drabbas av eventuella biverkningar.

Kända biverkningar

Det finns några välkända biverkningar som CBD olja har och som det gäller att vara medveten om innan man beslutar sig för att ta del av cannabinoid som en behandlingsmetod. Biverkningarna är:

  • Hämmning av metabolismen hos levermediciner och minskad verkan av p-glykoprotein och andra transportörer av läkemedel.
  • Torr i munnen.
  • Parkinsons patienter får ökad tremor (darrningar).
  • Blodtrycket blir lägre.
  • Drabbas av yrsel.
  • Man kan bli dåsig.

Metabolism

Oljan kan göra att metabolismen i lever blir hämmad och verkan på p-glykoproteinerna blir nedsatt om man äter andra typer av läkemedel. Leverenzymen cytokrom P450 förhindras att vara aktiverad. Vilket gör att om man tar cannabinoid och på så vis påverkar P450 enzymet, kan det göra så att den andra medicinen man tar, påverka kroppen och inte tillgodogör fördelarna som medicinen ska ha. Därför ska man alltid konsultera med sin doktor innan man tar oljan.

Torr i munnen

Att bli torr i munnen är en av bieffekterna av att ta CBD olja och är en mycket obehaglig känsla i munnen. Denna effekt beror på att salivtillverkningen blir hämmad, vilket leder att munnen blir torr och man känner sig törstig.

Ökad tremor

Tar man för höga doser av oljan och har sjukdomen Parkinsons kan det göra att darrningarna förvärras och påverkar muskelrörelserna. Det räcker oftast att minska dosen av cannabinoid och bieffekten minskas.

Lågt blodtryck

För höga doser av cannabinoid kan orsaka att blodtrycket sjunker och detta redan några minuter efter att man har tagit sin dos. Tar man medicin för blodtryck bör man konsultera med sin doktor innan man börjar dosera med CBD oljan.

Yrsel

I samband att blodtrycket sjunker så kan man drabbas av yrsel, om man tar för höga doser av oljan. Denna bieffekt håller inte i sig så länge och det kan räcka med att dricka en kopp te eller kaffe för att avhjälpa yrseln.

Dåsighet

När man äter för höga doser av cannabinoid riskerar man att bli dåsig. I sådana fall bör man undvika att köra bil eller handskas med större maskiner.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *