Effektivisera och säkerställ era arbetsflöden

Kommunikation på arbetsplatsen

För att arbetsplatsen och verksamheten skall fungera optimalt behövs kommunikation mellan samtliga anställda på alla nivåer inom företaget, organisationen eller bolaget. En platt organisation där kommunikationsvägarna är korta, effektiva och tydliga efterfrågas alltmer i samhällets olika sektorer. Oavsett vad, hur eller när ett beslut skall tas eller verkställas kräver det en god kommunikation mellan samtliga berörda parter. För att kunna nå ett lyckat resultat krävs samarbete mellan kollegor, chefer och personal. Samarbete bygger på kommunikation.

Vill man ha en modern, effektiv och digitaliserad arbetsplats bör man titta in på www.Intranote.se eftersom företaget arbetar specifikt med utformningen av digitala plattformar och lokala nätverk för arbetsplatser, verksamheter och organisationer. Samtliga berörda parter inom en verksamhet behöver få en överblick över pågående projekt, nyckeltal, manualer och annan viktig information. Om informationsflödena inte är optimalt utformade kommer verksamhetens produktivitet, effektivitet och gemensamma visioner efterhand bli eftersatta. Ett välfungerande intranät som synliggör hela verksamheten för berörda parter är en förutsättning för verksamhetens framgång.

Ett nät i nätet

Intranät kallas tjänsten och produkten som Intranote.se erbjuder företag, bolag och organisationer.

Definitionen av ett intranät är att det består av ett antal sammankopplade lokala nätverk och att det bygger på samma funktioner som internet. Dock är det inte åtkomligt för internet utan är  skyddat genom lösenord och nätverksbrandvägg. Endast berörda parter, anställda, personal och behöriga har tillgång till en verksamhets intranät.

Mobilitet, effektivitet och flexibilitet

Mobiler, bärbara datorer och surfplattor gör både anställda och chefer i högre grad än tidigare mer mobila, mer effektiva och mer flexibla när det kommer till var man skall befinna sig i tid och rum för att kunna medverka, arbeta och vara tillgänglig. Flertalet anställda idag vill ha mobilitet, effektivitet och flexibilitet både på arbetsplatsen, i hemmet eller på hundpromenaden.

Företag, och organisationer börjar alltmer inse nyttan av ett optimalt fungerande intranät och vilka fördelar det kan medföra för både chefer och anställda. När arbetsflöden och kommunikation flyter på utan hinder och kommer ut till alla anställda, blir det heller inte nödvändigt att hela tiden fysiskt närvara på kontoret eller arbetsplatsen. Fler kan välja var, hur och vilket sätt som passar dem att arbeta på. En större rörelsefrihet och mobilitet leder oftast till en gladare och positivare stämning på arbetsplatsen.

Information, engagemang och glädje

Det blir en smidigare process när kommunikationsvägarna är lika korta mellan chefen som till kontorsmedarbetaren som sitter på platsen bredvid. Prova att arbeta tillsammans med Intranote.se och gör en utvärderingen efter en periods användande. Genom intranätet skapas ett arbetsklimat där man har möjlighet att påverka, rådfråga och ge stöttning mellan varandra för att nå verksamhetens gemensamma mål.

Kommunikation är nyckeln till alla verksamheters framgångar och den nyckeln kan Intranote.se hjälpa er att finna.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *