Fakta om Cannabisolja

Cannabisolja kallas också för CBD-olja och utvinns ur något som kallas för industrihampa. Detta är något som främst tillverkas runt om i Europa men också Sverige har en del tillverkning.

I Cannabis finns ett ämne som heter THC vilket är det ämne som gör att människor får psykoser av olika slag. Detta ämne finns inte i Cannabisolja eller ligger på en halt under 0,02%. Det innebär att CBD-oljan trots sitt namn inte ger upphov till det många normalt förknippar med ordet Cannabis.

Denna olja har länge studerats av vetenskapsmän runt om i världen, men på senare tid har intresset vuxit också i Sverige då information om oljan har spridits av olika media så som tidningar och tv. Många av de som trätt fram i media har berättat om den positiva effekt som oljan har haft på bland annat deras värkproblem.

Det finns mycket forskning kring cannabisolja som visar på att den har en effekt på den mänskliga kroppen. Oljan är fortfarande något som man hela tiden lär mer om och det är inte i dagens läge klassat som läkemedel och därför får man inte heller säga att cannabisolja faktiskt har en läkande effekt på den mänskliga kroppen. Men den forskning som finns får man hänvisa till och på så vis berätta att de som testat upplever att det har en positiv effekt på deras problem.

Kroppen har något som kallas för det endocannabinioda systemet och i detta produceras helt naturligt endocannabinoider. Man kan se det som ett internt cannabissystem som helt naturligt finns i varje däggdjur, däribland också hos människor. Dessa kan delas upp i två grupper, CB1 och CB2. Dessa finns nästan överallt i kroppen, hjärnan, nervsystemet och alla viktiga organ.

När man tar CDB-olja så verkar det enligt forskningen som att oljan stimulerar kroppen till att producera mer av kroppens interna cannabinoider. Det stödjer och förbättrar hälsan genom att verka positivt på hela det endocannabinoida systemet.

Vad innebär det mer konkret då att få hjälp på traven med detta system utan att tillföra något konstgjort från andra läkemedel? Det stimulerar hela nervsystemet på ett mycket positivt sätt vilket kan vara toppen för de som har kronisk värk. Förutom detta har det också en positiv effekt på människans eget interna ångestdämpande system och minskar på så sätt depressioner genom att vara ångestdämpande.

Effekterna som denna olja har visat upp än så länge är imponerande, vart forskningen kommer sluta kan man bara fantisera om!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *