Juridiska översättningar

Att översätta språk till ett annat kräver god insikt i båda språken, det kräver även kunnande om ämnet i fråga. Det handlar om uttryck och förhållningssätt, för området specifika termer liksom en viss jargong. Ordet ikon betyder till exempel helt olika saker för en musiker, en präst och en dataexpert och när man talar om en verktygslåda kan den antingen vara metaforisk, som för en politiker, eller bokstavlig, för en rörmokare. Som översättare är det alltså inte bara en fråga om att översätta ord rakt av utan att ha en omfattande och djupgående kunskap i både språk och ämne.

Specifikt för juridik

Att ha kunskap inom dessa två områden är viktigare än någonsin när det kommer till juridiska översättningar eftersom dokumenten som översätts har avgörande betydelse och felaktigheter kan ge allvarliga konsekvenser för alla inblandade. Ett företags framtid, en skilsmässas utgång, en asylansöknings godkännande; alla avgörande för människors liv och tillvaro.

Som översättare av juridiska dokument måste man vara extremt noggrann och se till att arbetet utförs samvetsgrant och exakt. En nolla, ett komma eller ett visst ordval kan ändra på ett avtals gällande och därför tas alla uppdrag med största allvar. Särskilt vitt skilda språk kan ha olika sätt att räkna på eller måttenheter, jämför bara med danskan till exempel, och vid översättningen gäller det att detta görs korrekt.

Olika länder har dessutom olika juridiska system och samhällen, och vid en översättning kan detta vara avgörande faktorer för att arbetet skall göras rätt. En bra översättare kan med andra ord en hel del om både kultur och samhälle när denne specialiseras på olika språk för att missförstånd inte skall uppstå.

Sekretess

En annan viktig faktor vid översättningar av juridiska dokument är sekretess. Handlingarna är ofta privata och innehåller information som endast får ses av de inblandande, och därför ska man alltid anlita officiella översättare som är bundna av sekretessavtal. Känsliga detaljer som ekonomisk information, hälsoproblem och interna konflikter måste stanna mellan rummets fyra väggar och i dokumentets innehåll.

Effektivitet

När juridiska dokument ska översättas finns det ofta en mycket specifik tidsram som måste respektera. Kanske är det inför ett viktigt möte, ett förhör eller en rättegång som man inte kan skjuta upp. Som översättare måste man vara mycket tidseffektiv och hålla de deadlines som sätts till varje pris, utan att kvaliteten av översättningen försämras på något sätt. På så sätt garanteras kundernas tillfredställelse och en trygghetskänsla av att man hamnat i rätt händer när det kommer till denna typ av uppdrag.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *