Vad är cannabisolja?

Cannabisolja är ett begrepp som samlar olika produkter under ett och samma paraply. Gemensamt för dessa oljor är att innehållet kommer från cannabisplantan. Dock finns det olika varianter som kan göra att man som konsument blir osäker på vad som är vad. En grupp produkter kallas hampfröolja eller kort hampolja. Dessa produkter används oftast till matlagning och är mycket svaga. Cannabisoljor har extrakt som utvunnits ur själva växten medan hampfröoljor har innehåll som utvinns ur själva fröna och det ger då en svagare effekt.

Oljor med cannabis säljs som ”medicin” för hälsan på olika sätt. Oftast blandar man upp det utvunna cannabisextraktet med tex kokosolja eller annan vegetabilisk olja för att få en flytande, användbar vätska.

Vad är då cannabisolja bra för? Påstådda hälsoeffekter har varit att dämpa inflammationer, olika typer av smärta, ångest, kramper och andra problem. I vissa länder skrivs medicinsk cannabis ut men i Sverige har man varit restriktiv med detta.

I människokroppen finns något som kallas för det cannabinoida systemet (dvs kroppen producerar egna ämnen), vilket är tätt sammanbundet med nervsystemet och därför påverkas hälsan av att man intar cannabisolja. Man brukar säga att ämnet har en nervskyddande effekt vilket kan vara bra för personer med ångest.

Det finns dock delade meningar om hur stor effekt dessa oljor egentligen ger. Olika forskare har testat oljorna och konstaterat att det oftast är så pass svaga doser att det troligen inte har speciellt mycket effekt att man tar några droppar varje dag. Många företag ser givetvis en möjlighet att producera och sälja dessa produkter via tex hälsokostbutiker eller liknande ställen, eller online.

Inom EU är det tillåtet att producera industrihampa som man sedan kan utvinna extrakt ur, och det får bara vara högst 0,2 % THC, vilket står för tetrahydrocannabinol, dvs själva mängden aktivt ämne. Denna dos är så låg att man inte kan känna något drogrus eller liknande, som man kanske kan vara rädd för. Det är absolut inte meningen att man ska heller, utan effekten ska vara just lugnande för nervsystemet tex.

Risker som påtalats om man använder mycket olja är att man kan känna av trötthet.

Forskning pågår för fullt om dessa ämnen kan vara bra på fler områden och vissa hävdar att det är bra både mot cancer, schizofreni, epilepsi och ett flertal andra sjukdomar. Dock ska man ta detta med en nya salt då det inte alls forskats mycket ännu och även om man kanske sett positiva resultat på en liten grupp försökspersoner säger det inte så mycket.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *