Vad är gåtor och vad är ett svar?

En gåta är ett mystiskt uttalande som representeras i formen av en fråga och bjuder in lyssnaren till att tolka och försöka förstå vad som just sagts utan att det har blivit sagt. I grunden är gåtor lekar med ord och meningar som kan ta många olika former. De olika formerna kan vara tvetydiga liknelser, vitsar eller händelser som beskrivs så vagt att man behöver gissa för att få fram rätt svar i vad som verkligen menades.

Det finns ingen riktig definition av gåtan idag, även om forskare har försökt definiera gåtan mycket länge har de ännu inte lyckats lösa det. Att detta inte går att lösa är på grund av att de finns hos folkgrupper över hela världen och där det metaforiska och mystiska uttalandet upprepas hos alla folkslag. Det som skiljer dem åt runt om i världen och hos olika folkslag är att de tas upp i olika folkslag och under olika typer av funktioner.

I västvärlden definieras gåtan genom den vanligaste formen av dem. Nämligen där man jämför ett eller flera olika ting eller saker som liknas vid varandra. Även om västvärldens gåt-typer i grunden ofta är jämförelser mellan olika ting så finns det också andra former av gåtor i västvärlden och runt om hela världen. Det finns bland annat skämtsamma, prosaiska, metaforiska, moraliserande eller frågor som helt enkelt är frågor som går rakt på sak.

Hur gåtan uttrycker sig skiljer sig ofta åt utifrån vart någonstans den har sitt ursprung. De är ofta bundna till kultur och traditionella metoder för diktning och gör att det skiljer sig åt från plats till plats. Det är inte bara hur de uttrycker sig som skiljer sig åt utan även kulturerna i hur de uppstår och varför de uppstår. Innehållet bygger på jämförelse och dubbeltydigheter och olika referenser som är knutna till specifika delar i olika kulturer och liknelser inom kulturer och tankesätt. Detta gör att det ofta kan bli svårt att översätta gåtor mellan kulturer, speciellt när de är specifika till kulturella händelser och synsätt. Eftersom en gåta som har ett väldigt generiskt ställd fråga kan ha många olika typer av svar som beror på kulturen frågeställaren tillhör. Det kan vara särskilt svårt när det kommer till en gåta som kommer från ett språk där dubbeltydighet och tvetydighet är ofta förekommande som i det engelska språket. Något annat som kan göra att gåtor inte går att översätta är specifika seder och bruk som de syftar på och gör att även äldre typer kan bli svåra att lösa då de handlar om något som inte längre är i dagligt bruk.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *